Eleccions Junta de Facultat 2017-2018

Esteu aquí

Calendari

22 de setembre, divendres Convocatòria eleccions (calendari, composició de la Junta de Facultat).
2 d'octubre, dilluns Petició a Secretaria General de censos (data tancament 29 de setembre)
6 d'octubre, divendres

Inici exposició cens provisional:

Inici reclamacions cens (a l'adreça )

11 d'octubre, dimecres Final reclamacions cens (12:00 h)
17 d'octubre, dimarts

Exposició cens definitiu:

Comunicació distribució de places a cobrir

18 d'octubre, dimecres Inici presentació candidatures (a l'adreça )
24 d'octubre, dimarts

Final presentació candidatures (12:00 h)
Proclamació candidatures provisionals
Inici reclamacions candidatures (a l’adreça )
Sorteig designació membres de les meses electorals (1a planta Edifici B6)

27 d'octubre, divendres Final reclamacions candidatures (12:00 h)
30 d'octubre, dilluns

Proclamació candidatures definitives
Inici campanya electoral
Inici vot anticipat (1a planta Edifici B6)

6 de novembre, dilluns Final campanya electoral
7 de novembre, dimarts

Jornada de reflexió
Final vot anticipat (12:00 h)

8 de novembre, dimecres

Eleccions (Edifici B6 d'11:00 a 17:15 h)
Proclamació resultats provisionals
Inici reclamacions resultats (a l'adreça )

10 de novembre, divendres

Final reclamacions resultats (12:00 h.)
Eventual reunió Junta Electoral FIB
Proclamació resultats definitius