Candidatura Josep Fernandez Ruzafa

Esteu aquí

Josep Fernandez Ruzafa (Badalona, 1966). Llicenciat en Informàtica per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) Promoció 1984-89 i Doctor en Informàtica per la UPC (1998).

Professor Titular d’Universitat al Dept. Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII), imparteix docència a la FIB des del 1989 en el Grau en Enginyeria Informàtica (àmbit dels sistemes digitals, les interfícies de computadors, els sistemes incrustats, la robòtica, la visió per computador), i en el Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària (en l’àmbit de la innovació docent).

Membre de Grup de Recerca en Robòtica Intel·ligent i Sistemes (GRINS), desenvolupa la investigació en els camps de la robòtica assistencial, la robòtica mèdica, els sistemes de percepció i els laboratoris on-line (remots). És membre del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC.

Ha estat Cap de secció del dpt. ESAII a la FIB (2003-2007) i Vicedegà de Promoció i Comunicació de la FIB (2007-2014).

 

Presentació

La Facultat d’Informàtica de Barcelona ha estat des de la seva creació un centre capdavanter. No només hem format professionals en una ciència jove, com és la informàtica, sinó que hem innovat tant en les metodologies docents, com en l’orientació dels estudis cap a la pràctica professional. És gràcies a aquest treball que Barcelona és una àrea destacada en l’àmbit TIC.

La nostra candidatura vol afrontar els reptes que emanen d’una societat en constant canvi, i d’una Universitat en procés de reorganització. Amb uns objectius clars: impulsar la docència, millorar l’organització interna, i consolidar el lideratge de la FIB.

El nostre programa d’actuació s’estructurà a partir de quatre idees:

Formació d’enginyers/es en informàtica, la nostra raó de ser

Qualitat de vida, element clau de l’organització

Eficiència i eficàcia, gestió responsable dels recursos

Projecció i compromís social, al servei de la societat per a construir un món millor

 

Us convidem a participar en els actes de campanya que celebrarem en els vuit departament amb docència a la FIB, amb el Personal d’Administració i Servei, i l’estudiantat, on presentarem el programa d’actuacions de la candidatura, i tindrem l’ocasió d’intercanviar propostes.

Si no t’és possible assistir, el document adjunt recull les accions més significatives que ens proposem desenvolupar en els propers 4 anys.

Programa d'actuació (pdf)

 

Calendari d'actes de presentació de candidatura

  Dia  Hora Sala
Departament de FIS Dimecres 10 de maig 13.15h B4212
Departament d'AC Dijous 11 de maig 13.00h C6E101
Departament de CS Dilluns 15 de maig 12.15h Omega S210
Personal d'Administració i Serveis Dimarts 16 de maig 12.00h Sala d'Actes Manuel Martí Recober
Personal d'Administració i Serveis Dimarts 16 de maig 15.00h Sala d'Actes Manuel Martí Recober
Estudiantat Dimecres 17 de maig 12.15h C6-E106
Departament d'EIO Dimecres 17 de maig 15.15h a concretar
Departament de M Dijous 18 de maig 13.00h Omega 409.B
Departament d'ESSI Dilluns 22 de maig 12.00h Omega S2-S210
Departament d'OE Dilluns 22 de maig 13.15h C5-011