El Màster IT4BI és un programa de dos anys (quatre semestres). El primer any està dedicat als fonaments de la Intel·ligència Empresarial (Business Intelligence), el primer semestre a la ULB i el segon a la UFRT. Desprès, tots els estudiants participen a l’Escola Europea d’Estiu d’Intel·ligència Empresarial.

Al tercer semestre el programa ofereix tres especialitzacions a l’ECP, à la UPC i a la TUB. Els estudiants es traslladen a la Universitat de l’especialització escollida.

El quart semestre està dedicat a la Tesi de Màster, i es pot realitzar o bé amb una relació laboral amb una empresa, o bé amb una beca de recerca en un laboratori d’alguna de les universitats associades. Finalment, tots els estudiants es reuniran al Taller “Business Intelligence: Innovation Meets Research” per a realitzar la defensa pública de la seva Tesi.

Un cop completat el programa, els graduats rebran un diploma múltiple: dels màsters de la ULB i la UFRT, i el de la universitat de la seva especialitzación.