Màster en Mobilitat Urbana

Esteu aquí

El màster té per objectiu la millora de la mobilitat urbana a les nostres ciutats i arreu del món, la qual requereix no solament la millora de la infraestructura tècnica (cap a una infraestructura de transport intel·ligent, amb l'ús de la internet de les coses,  etc.), sinó també una planificació, execució i operació holístiques. Així doncs, aquest programa permet formar professionals provinents de diferents perfils de l'enginyeria proporcionant les competències específiques del sector i un coneixement o aprofundiment en la transició de la mobilitat cap a un model sostenible, els futurs serveis i mercats i l'impacte de les TIC i energètiques.

Núm. places

60

Durada

4 quadrimestres (2 anys)

Dedicació

120 crèdits ECTS

Idioma

Anglès

Perfil d'entrada

El Màster en  Mobilitat Urbana està orientat a estudiants amb una varietat d'antecedents i experiències. El programa està adreçat a estudiants amb una llicenciatura en Enginyeria, Ciències de la Informació, Ciències de la Computació, Estadística, Tecnologia de Geoinformació, Planificació Urbana, Geografia i/o Economia. Les disciplines addicionals són benvingudes, sempre que els estudiants tinguin una base sòlida en enfocaments quantitatius per resoldre problemes i experiència verificable en programació, càlcul, àlgebra lineal i estadística matemàtica.

Centres participants (Escola de Camins centre docent coordinador) 

Telecos
Facultat d'Informàtica de Barcelona